Andelen ungdom mellom 16 og 25 år som verken har bestått eller går på videregående skole i landet under ett, har gått gradvis nedover siden 2010. I en fersk oversikt i en pressemelding går det frem at Vest-Agder er blant de fylkene i landet hvor færre unge er utenfor utdanning.

Andelen unge uten videregående opplæring varierer fra 21 prosent i Finnmark til 11 prosent i Sogn og Fjordane, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. Landsgjennomsnittet i 2018 var på 14,4 prosent av unge mellom 16 og 25 år. Andelen i Vest-Agder var på 13,2 prosent. Det var bare Rogaland og Sogn og Fjordane som lå bedre an. Vest-Agder har også hatt en fin utvikling fra 16,6 prosent i 2014.

Før jul skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats, og regjeringen har besluttet at det skal lages en egen stortingsmelding om videregående opplæring. Målet er at 90 prosent av de som begynner på videregående skole skal fullføre og bestå innen 2030.

Les mer om saken her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/farre-unge-star-utenfor-utdanning-og-jobb/id2667081/

Kilde: Regjeringen.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2019 | Skriv ut siden