Søndag 17. september blir de nasjonale kulturminnedagene markert i Romsviga i Søgne. Arrangementet starter klokken 11.00 og pågår til ut på ettermiddagen. Det blir servering med med salg av vafler, lapper, kaffe og saft under hele arrangementet. Det er Naturvernforbundet i Søgne som er hovedarrangør. Samarbeidspartnere er Søgne Kystlag, Romsvigas venner, Søgne Historielag og Midt-Agder Friluftsråd.

Gårdsanlegget i Romsviga er et tradisjonelt og autentisk kystbruk på Agder. Det ble fredet i 2003 og eies av Vest-Agder fylkeskommune. Bygningsmassen består av to bruk som er lokalisert i to lune viker – Romsviga og Lilleviga. Hovedanlegget i Romsviga har fem bygninger rundt et tun og med sjøbod og brygge i vika. 

Program:

Kl. 11: Guidet tur til Romsvig vardehei - møt opp ved porten til Romsviga.

Kl. 11.30: Barn blir med motorbåt for å trekke garn og teiner, grilling av fangst. Aktiviteter rundt livet i fjæra. Aktiviteter for barn på land og i fjæra.

Kl. 13: Kåseri av historiker Bjarne Tresnes Sørensen om lostjenesten. Grupper kan tas med på verkstedet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. september 2017 | Skriv ut siden