Aldri før har flere elever fullført videregående, og aldri før har flere gått rett fra første til andre og fra andre til tredje klasse på videregående skole. Aldri før har færre stått utenfor videregående opplæring, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. – Regjeringen har som mål at ni av ti elever som begynner på videregående skal fullføre og bestå innen 2030. Disse tallene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

74,5 prosent av alle elever som begynte i videregående opplæring i 2012 fullførte i løpet av fem år. Vest-Agder lå over dette landsgjennomsnittet med 75,7 prosent. Dette er den høyeste andelen siden målingene begynte.

Høyest gjennomføring på studieforberedende

Andelen som fullfører og består i landet under ett er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (88 prosent) enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (60 prosent).

– Det er veldig positivt at rekordmange fullfører videregående opplæring. Men forskjellen mellom studieforberedende og yrkesfag er fortsatt for stor, og det må jobbes videre for at andelen som fullfører og består blir enda høyere også på yrkesfag, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

Bedre tilpasset opplæring

Fra høsten 2019 blir det mulig å gå rett fra det første året på studieforberedende til det andre året på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. De yrkesfaglige studieprogrammene skal også bedre tilpasses arbeidslivets behov, og bli mer praktiske og yrkesrettede tidlig i utdanningsløpet.

– Høsten 2020 innføres nye læreplaner i hele grunnskolen og i fellesfagene i videregående. Her inngår også en yrkesretting av flere av fellesfagene på yrkesfaglige studieprogrammer, forklarer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Flere går rett fra Vg1 til Vg2

87 prosent av elevene hadde i 2017 ordinær overgang fra det første til det andre året på videregående, noe som er det høyeste nivået som er målt noen gang. Det var også flere enn noen gang som gikk rett videre fra det andre til det tredje året i videregående.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser også at det er en lavere andel unge enn før som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående. I 2017 var det omtrent 15 prosent av unge i alderen 16-25 år som verken hadde fullført videregående eller var i videregående opplæring, en nedgang fra litt over 17 prosent i 2013. Rundt halvparten av denne gruppen er i arbeid.

TABELL: Fullføring av videregående opplæring etter fylke. Elever som begynte i videregående for første gang i 2006 og 2012. Prosent.

 

2006-kullet

2012-kullet

Endring 2006 - 2012. Prosentpoeng

Nasjonalt

69,7

74,5

4,8

Østfold

65,9

71,8

5,9

Akershus

74,5

79,7

5,2

Oslo

75,7

78,4

2,7

Hedmark

68

72,8

4,8

Oppland

68

73,7

5,7

Buskerud

67,7

73,5

5,8

Vestfold

67,2

74

6,8

Telemark

68,2

74,2

6

Aust-Agder

67,6

73,4

5,8

Vest-Agder

70,9

75,7

4,8

Rogaland

72,9

76,7

3,8

Hordaland

71,6

73,9

2,3

Sogn og Fjordane

76,2

76,8

0,6

Møre og Romsdal

70,8

75,1

4,3

Sør-Trøndelag

70,1

73,5

3,4

Nord-Trøndelag

67

73,4

6,4

Nordland

61,6

66,8

5,2

Troms

60,7

68,8

8,1

Finnmark

49,2

60,8

11,6

Kilde: Utdanningsdirektoratet. Gjennomføringstall i Skoleporten august 2018.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. august 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Gratis Sommerkurs I 2019
  av jto, 05.06.19

  Gratis sommerkurs i matematikk og naturfag 2019

  Les mer
 • Datamus
  av jto, 22.05.19

  Vest-Agder får digital skolehelsetjeneste fra høsten

  Les mer
 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer