I 2017 var det 13 163 000 passasjerreiser med buss i Vest-Agder fremgår det av årsrapporten for 2017 for Agder kollektivtrafikk AS.. Det utgjorde en økning i antall reiser på 289 000 reiser fra 2016 til 2017. Det er en økning i antall passasjerer både i Kristiansandsregionen og i resten av fylket. 72 prosent av de ordinære passasjerreisene finner sted i Kristiansandsregionen. Årsrapporten behandles for tiden i de politiske organene i fylkeskommunen som er en av eierne av AKT.

AKT fortsetter arbeidet med å forenkle og forbedre passasjerenes reisehverdag. Den raske digitaliseringen og ambisiøse mål for bærekraft, krever at AKT styrker sin evne til innovasjon og gjennomføring. For å oppnå en mer effektiv ressursbruk og kapasitetsutnyttelse, bruker AKT i økende grad analyser av data fra sanntidssystemet, billettsystemet og passasjertellingssystemet. Resultatene danner grunnlag for utvikling av rutetilbudet.

Kundene gir AKT gode tilbakemeldinger i kundetilfredshetsundersøkelsene. Kundene ønsker selvbetjening og verktøy til å løse utfordringer på egenhånd. AKT satser på smarttelefon som informasjonskanal. Kundene skal kunne ha reiseplanlegger og sanntidsinformasjon på mobiltelefonen. AKT har et av Norges ledende informasjonssystemer. Hensikten med å innføre ny pris- og sonestruktur i Agder, var å bidra til økt forhåndskjøp av billetter og raskere fremføring av bussene. Antall soner og billettprodukter er redusert betydelig, prisene er harmonisert og ny mobilbillett er innført. Passasjerene kan nå kjøpe billett med to tastetrykk. Utviklingen av mobilbilletten er gjort i samarbeid med blant annet Ruter i Oslo. Et slikt samarbeid er ressursbesparende, og AKT er langt framme i Norden på digitalisering av billettkjøp.

Rutetilbudet er i videreført og forsterket i 2017. Det samarbeides godt med kommunene om forvaltning og gjennomføring av skoleskyssen. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mai 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiarbeid Skilt
  av jto, 03.05.19

  Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

  Les mer
 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av elma11, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Les mer