-Det er ingen tvil om at var nødvendig med en ny løsning her, sa fylkesordfører Terje Damman da han i går åpnet det nye bussanlegget og en ny gang og sykkelvei ved Universitetet i Agder i Kristiansand. -Tidligere måtte busser i begge retninger svinge innom lommen i det som var en unaturlig løsning for sjåfører og passasjerer. Hvis vi skal fortsette økningen i antall busspassasjerer er vi nødt til å lage sømløse løsninger som ikke skaper unødvendige forsinkelser, omveier eller stopp. Der har vi gjort store fremskritt med denne oppgraderingen. Løsningen skaper et mer oversiktlig trafikkbilde for både myke og harde trafikanter, og øker dermed trafikksikkerheten.

-Særlig viktig er det å gjøre dette på et av knutepunktene langs kollektivaksen. Her er vi like ved universitetet, som gjør dette til en av Kristiansands mest brukte bussholdeplasser dekket av mange av de lokale og regionale linjene. Studenter er ofte helt avhengig av et godt busstilbud i hverdagen, og da er det fint at vi nå kan tilby et finere og mer behagelig anlegg å vente på:

-Først og fremst er holdeplassen utvidet med bedre kapasitet og er universelt utformet slik at kollektivtransporten er tilgjengelig for alle – uavhengig av funksjonsnedsettelser. Selve bussbuene er utvidet slik at flere får plass under taket i ly av regn, snø og vind. I tillegg er gang- og sykkelstien forbedret betraktelig med tydelig markerte felt som øker fremkommeligheten. Dette er en viktig del av forbedret gang- og sykkelsti til beboerne på Gimlekollen.

 -Videre har også sjåførene fått et bussanlegg som gir dem en enklere arbeidshverdag: nå er det kommet venteplasser for busser som skal i ny rute, hvor sjåførene har en hvilebu mellom avgangene og som gjør det enklere med sjåførbytter. For AKT gir det også muligheten til å plassere beredskapsbusser, som gjør kollektivtilbudet bedre og mer pålitelig i høytrafikksperioder eller ved uhell. Her har også elever ved Tangen videregående skole vært med på byggefasen av ventebuen til bussjåførene, og gjort en meget god innsats.

-Slike vente- og hvileplasser for busser og sjåfører er helt avgjørende for et godt og forutsigbart kollektivtilbud. Mange byer i Norge ønsker seg slike fasiliteter, men sliter med å finne økonomi og plasseringer for dem. Nå har altså Kristiansand fått en infrastruktur og et tilbud som er bedre enn de aller fleste storbyer i Norge, sa fylkesordfører Terje Damman.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer