Utdanningsavdelingen i Vest-Agder har gjennomført første inntak til videregående skole. Av de 7487 søkerne med rett til skoleplass i Vest-Agder, har alle fått tilbud om skoleplass. Søkere har fått beskjed på SMS og e-post om at inntaket gjennomført. Svarfristen er 19. juli 2017.

Søkere med ungdomsrett har ved søknad til Vg1 rett til å komme inn på et av tre alternative utdanningsprogram. Søkere til Vg2/ Vg3 har rett til å komme inn på et videregående program som bygger på det programmet de har gjennomført. Ingen søkere har rett til inntak til en spesiell skole.

Det er hele 88,0 prosent av søkerne som har fått skoleplass på det utdanningsprogrammet og den skolen de ønsket seg mest.

Ved inntaket til Vg1 ble 48,8 prosent tatt inn til et yrkesfaglig utdanningsprogram, mens 51,2 prosent tatt inn på et studieforberedende program.

Av de 7487 søkerne som har rett til skoleplass i Vest-Agder har i underkant av 500 søkere fått tilbud på private skoler i fylket.

Samlet sett er dette et svært godt resultat. Det vil bli kjørt et suppleringsinntak i begynnelsen av august. Plasser som søkere har sagt nei til vil da blir fordelt til de som står på venteliste. Dette kan føre til at enda flere kan ende opp med sitt førsteønske på utdanningsprogram og skole.

Det blir ikke foretatt noen endringer på inntaks- eller ventelisten før andre inntak gjennomføres.

 

For ytterligere informasjon ta kontakt med:

Anne Synnøve Juel Sundsteigen
Fagleder inntak

38 07 45 87/ 958 49 005

Marianne Kvanvik Lorentzen
Seksjonsleder inntak og gjennomføring

38 07 47 05/ 977 44 472

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juli 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av jto, 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av jto, 08.11.18

  Omfattende investeringsbehov i skolesektoren fremover

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av jto, 02.11.18

  Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

  Les mer