Tannhelsetjenesten i Vest-Agder er sentral i utvikling av systematisk tannlegeundersøkelse av barn ved Statens Barnehus. Dette arbeidet danner nå grunnlaget for nasjonal retningslinjer for tannlegeundersøkelser ved Barnehus i hele landet, forklarer tannhelsesjef i Vest-Agder, Terje Andersen.

Nylig var ca. 50 personer fra ulike fagområder og ulike sektorer i Norge samlet på Scandic Bystranda i Kristiansand. Tema for samlingen var "Rettsmedisinsk tannlegeundersøkelse ved Statens Barnehus. Hvor står vi? Hvor går vi".                                                                        

Seminaret var et samarbeid med bl.a. Sørlandet sykehus HF, Staten Barnehus i Kristiansand, Tannhelsetjenestens Kompetansesenter, Universitet i Oslo. Deltakere var leger, politijurister, tannleger, ansatte på barnehusene i Norge m fl.

Seminaret drøftet utfordringer knyttet til avhør og undersøkelser av barn som har vært utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt.
 
Statens Bernhus i Kristiansand har, som det første Barnehuset i Norge, hatt tannlege fra den offentlige tannhelsetjenesten tilgjengelig i flere år. I tillegg er det tilknyttet barnelege i regi av SSHF.

I 2017 har vi trappet opp tilbudet til to tannleger i uken. Statens Barnehus i Kristiansand dekker hele Agder. Fra 2018 er det også tilknyttet tannlege fra Aust-Agder. Disse tannhelsetjenestene er ikke finansiert i form av tilskudd fra Staten.

Erfaringene fra Vest-Agder har dannet grunnlag for nasjonal faglige retningslinjen for tannlegeundersøkelser ved Barnehus i Norge.

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. februar 2018 | Skriv ut siden