Regjeringen fortsetter å utvikle fagskoleutdanningene og foreslår å åpne Samordna opptak for fagskoleutdanning gjennom nye opptaksregler. Samtidig sendes en rekke endringer som vil løfte fagskolenes status og kvalitet på høring.

Ved å legge opptak til fagskoleutdanning til Samordna opptak, vil utdanningene få bedre synlighet og en mer effektiv og forutsigbar saksbehandling. Fagskoleutdanning vil med dette bli synlig på lik linje med utdanningene ved universiteter og høyskoler. Forslaget om å inkludere fagskoleutdanning i Samordna opptak er et av tiltakene i stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning, Meld. St. 9 (2016-2017).

Regjeringen forslår også nye forskriftsregler for skikkethet. Målet er at fagskolene skal vurdere om fagskolestudenter i visse fagskoleutdanninger er skikket for yrket. Skikkethetsvurderingen skal sile ut studenter som kan utgjøre en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til barn, unge eller voksne i sårbare situasjoner.

Forskriften kommer nå på høring og høringsutkastet inneholder også regler om, godkjenning av utenlandsk fagskoleutdanning, politiattest, akkreditering og en begrenset åpning for treårige fagskoleutdanninger. Alle disse reglene blir samlet i en ny forskrift – forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning, med korttittel fagskoleforskriften.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2019 | Skriv ut siden