For å videreutvikle Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i Kristiansand som besøksmål er det besluttet at museumsskipet DS Hestmanden skal ha hjemmehavn ved senteret. Som følge av dette har Vest-Agder-museet og Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter foreslått en rekke tiltak for oppgradering av området. Det gjelder i hovedsak tiltak som skal bedre flyten av publikum mellom DS Hestmanden og selve verftsområdet.

Et sentral tiltak er plassering av DS Hestmanden slik at skipet ikke kommer i konflikt med vertsarbeidet på Bredalsholmen. Som en del av dette har blant annet Bredalsholmen fått tilskudd fra Riksantikvaren til etablering av nye fendere til skipet. Midlene dekker imidlertid ikke opparbeiding av kaidekket, som ellers er en forutsetning for at publikumstilgangen til DS Hestmanden blir liggende utenfor gjerdet til verftsområdet.  For å løse dette ønsker Vest-Agder-museet å disponere 200 000 kroner til dette formålet. Hovedutvalg for kultur og utdanning besluttet i går at museet skal få innfridd ønsket ved å kunne benytte 200 000 kroner fra midler som fylkeskommunen har avsatt til museumsutvikling.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Vest -Agder Fylkesmuseum - Setesdalstunet
  av jto, 22.11.19

  Det er bevilget midler til videreutvikling av Kristiansand museum

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer