Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2010, viser at 74,5 pst av elevene i Vest-Agder hadde bestått videregående opplæring i løpet av fem år. Dette er en forbedring på en halv prosent fra året før. Med utfordrende levekår og grunnskolepoeng under landssnittet, må resultatet betraktes som svært godt. Skolebidraget i videregående skole, når det gjelder gjennomføring, er best i landet. Det er all grunn til å forvente en gjennomføringsgrad på opp mot 85 prosent bestått videregående opplæring innen 2020. Dette inkluderer cirka tre til fireprosent som planlegger for grunnkompetanse (arbeidslivs- og hverdagslivstrening samt lærekandidater). Dette fremgår i en tilstandsrapport for videregående opplæring som nå behandles politisk.
Mye tyder på at det har skjedd en betydelig utvikling i Vest-Agderskolen de siste to-tre årene. Stadig færre ungdommer er utenfor opplæring. Når ungdom ikke er utenfor opplæring, så er de i opplæring. Skolene lykkes i akkurat like stor grad med disse ungdommene. I tillegg er årlig cirka 100 flere ungdommer i opplæring mot fagbrev, blant annet som følge av Vg3 fagopplæring i skole. Tidligere målinger har vist at mange lærlinger ikke oppnår fagbrev på den tiden som kan forventes. Siste måling viser en betydelig forbedring i andel fagbrev på planlagt tid
Elever i Vest-Agder velger i stadig større grad bort yrkesfag når de starter på Vg1. Andel elever på yrkesfag er redusert fra 53 prosent til 45 prosent i løpet av få år. Konjunkturer er en viktig faktor, læreplasser en annen. Flere tilgjengelige læreplasser vil kunne øke innsøkingen til yrkesfag. Selv om søkere uten lærekontrakt får tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, så ønsker de læreplass. Det kan være behov for å tenke nytt i arbeidet for flere læreplasser. I bransjer med ledige læreplasser, kan læreplassgaranti for kvalifiserte søkere være en offensiv tilnærming. Mange bedrifter ønsker også å ta inn ungdom med særskilte utfordringer. Det vil være nødvendig å utarbeide forutsigbare rammer til støtte for disse bedriftene, fremgår det i tilstandsrapporten.

Resultater for gjennomføring for årskullet som begynte i videregående opplæring høsten 2010, viser at 74,5 pst av elevene i Vest-Agder hadde bestått videregående opplæring i løpet av fem år. Dette er en forbedring på en halv prosent fra året før. Med utfordrende levekår og grunnskolepoeng under landssnittet, må resultatet betraktes som svært godt. Skolebidraget i videregående skole, når det gjelder gjennomføring, er best i landet. Det er all grunn til å forvente en gjennomføringsgrad på opp mot 85 prosent bestått videregående opplæring innen 2020. Dette inkluderer cirka tre til fireprosent som planlegger for grunnkompetanse (arbeidslivs- og hverdagslivstrening samt lærekandidater).  Dette fremgår i en tilstandsrapport for videregående opplæring som nå behandles politisk.

Mye tyder på at det har skjedd en betydelig utvikling i Vest-Agderskolen de siste to-tre årene. Stadig færre ungdommer er utenfor opplæring. Når ungdom ikke er utenfor opplæring, så er de i opplæring. Skolene lykkes i akkurat like stor grad med disse ungdommene. I tillegg er årlig cirka 100 flere ungdommer i opplæring mot fagbrev, blant annet som følge av Vg3 fagopplæring i skole. Tidligere målinger har vist at mange lærlinger ikke oppnår fagbrev på den tiden som kan forventes. Siste måling viser en betydelig forbedring i andel fagbrev på planlagt tid

Elever i Vest-Agder velger i stadig større grad bort yrkesfag når de starter på Vg1. Andel elever på yrkesfag er redusert fra 53 prosent til 45 prosent i løpet av få år. Konjunkturer er en viktig faktor, læreplasser en annen. Flere tilgjengelige læreplasser vil kunne øke innsøkingen til yrkesfag. Selv om søkere uten lærekontrakt får tilbud om Vg3 fagopplæring i skole, så ønsker de læreplass. Det kan være behov for å tenke nytt i arbeidet for flere læreplasser. I bransjer med ledige læreplasser, kan læreplassgaranti for kvalifiserte søkere være en offensiv tilnærming. Mange bedrifter ønsker også å ta inn ungdom med særskilte utfordringer. Det vil være nødvendig å utarbeide forutsigbare rammer til støtte for disse bedriftene, fremgår det i tilstandsrapporten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. mai 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av jto, 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av jto, 08.11.18

  Omfattende investeringsbehov i skolesektoren fremover

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av jto, 02.11.18

  Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

  Les mer