Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut flere priser og stipend.

Søk på stipend og forslag til kandidater til fylkeskultur- og frivillighetsprisen.

Søknadsfrist: 1. oktober 2018

FYLKESKULTURPRISEN 2018

Vest-Agder fylkeskommunes fylkeskulturpris er på kr 50 000,- og et kunstverk. Fylkeskulturprisen skal være en stimulans for kulturlivet i Vest-Agder. Prisen tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor rammen av det utvidede kulturbegrepet. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner.

Det brukes ikke eget søknadsskjema.

 

FRIVILLIGHETSPRIS FOR ARBEID MED BARN OG UNGE 2018

Prisen er på kr 25 000,- og et kunstverk. Frivillighetsprisen skal være stimulans til en person, organisasjon eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot kan vise til utvikling og resultat i barne- og ungdomsarbeid i Vest-Agder. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner.

Det brukes ikke eget søknadsskjema.

 

STIPEND:

Formålet med stipendene er å styrke kunstnerens mulighet til kunstnerisk utvikling, bedre muligheten for å kunne leve som kunstner eller gjennomføre spesielle prosjekt.

Kunstnere/kunstnergrupper innenfor alle fagfelt kan søke stipend.

 

ARBEIDSSTIPEND FOR KUNSTNERE FOR 2019

Fylkeskommunen deler ut to arbeidsstipend på kr 100 000,-. Det ene stipendet er øremerket yngre kunstnere (under 40 år). Stipendene deles normalt ut for ett år. I spesielle tilfeller kan stipendperioden forlenges med inntil ett år etter nærmere vurdering. 

 

UTVEKSLINGSSTIPEND FOR KUNSTNERE 2018

Stipendet er på kr 50 000,-. Fylkeskommunens utvekslingsstipend er til for å styrke kunstnerens mulighet til kunstnerisk utvikling gjennom reise og utveksling av kunnskap og kunstprosjekter.

 

KUNSTNERSTIPEND 2018

Fylkeskommunen deler ut fire kunstnerstipend á kr 40 000,-. Søkere bør være bosatt og virksom i Vest-Agder. Det kan gjøres unntak ved at f.eks. et prosjekt er tilknyttet eller skal realiseres i regionen. 

 

IDRETTSSTIPEND 2018

Fylkeskommunen deler ut tre idrettsstipend á kr 40 000,-. Søkere må være fra eller bo i Vest-Agder. Utøvere fra fylket som representere idrettslag i andre fylker kan også søke.

 

Søknad/ forslag sendes:

Vest-Agder fylkeskommune, Regionalavdelingen Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand

E-post: postmottak@vaf.no

 

Søknad om priser og stipend er unntatt offenlighet, og blir politisk behandlet av hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) i et lukket møte. Kulturseksjonen i VAF lager innstilling om tildeling av stipend. Vedtaket fattes av HKU.

SØKNADSFRIST 1. OKTOBER 2018

Elektronisk søknadskjema og retningslinjer: /tjenester/kultur/stipend/

av Ikdal, Irene, publisert 4. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Møt Oppfinneren På Biblioteket
  av Torvald Hellum, 26.10.18

  Møt "oppfinneren fra TV" - Erik Alfred Tesaker til høsten

  Les mer
 • Nytt Formidlingsbygg På Odderøya
  av jto, 24.10.18

  Fylkeskommunen har som intensjon å medfinansiere nytt museumsbygg på Odderøya

  Les mer
 • Avduking Av Stjerneskudd
  av jto, 12.10.18

  Bli med på skulptur-avduking i Vennesla

  Les mer