I forslaget til årsbudsjett for neste år har fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen lagt inn 1,15 millioner kroner til by- og stedsutvikling. Fylkeskommunen vil bistå kommunene faglig og økonomisk i forbindelse med utarbeidelse av blant annet mulighetsstudier, byromsanalyser, grøntstrukturanalyser, visualiseringer og seminarer

Arbeidet knyttet til De historiske byene Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand, vil bli videreført i tråd med vedtatt strategi. Tilskuddsmidler vil bli lyst ut tidlig i 2019 og det vil først da bli klart hvilke prosjekter en konkret skal gå videre med.

En del prosjekter er allerede igangsatt og vil trolig pågå også i 2019 - da med ulik grad av faglig medvirkning fra fylkeskommunens side:

• mulighetsstudie for arealbruk ved Spangereidkanalen (Lindesnes)
• grøntstruktur- og gateromsanalyse Lyngdal
• byromsanlyse Flekkefjord

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer