I forslaget til årsbudsjett for neste år har fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen lagt inn 1,15 millioner kroner til by- og stedsutvikling. Fylkeskommunen vil bistå kommunene faglig og økonomisk i forbindelse med utarbeidelse av blant annet mulighetsstudier, byromsanalyser, grøntstrukturanalyser, visualiseringer og seminarer

Arbeidet knyttet til De historiske byene Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand, vil bli videreført i tråd med vedtatt strategi. Tilskuddsmidler vil bli lyst ut tidlig i 2019 og det vil først da bli klart hvilke prosjekter en konkret skal gå videre med.

En del prosjekter er allerede igangsatt og vil trolig pågå også i 2019 - da med ulik grad av faglig medvirkning fra fylkeskommunens side:

• mulighetsstudie for arealbruk ved Spangereidkanalen (Lindesnes)
• grøntstruktur- og gateromsanalyse Lyngdal
• byromsanlyse Flekkefjord

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer