Sandripheia fritidspark har søkt Vest-Agder fylkeskommune om å få dekket utbedringer på fylkesvei 74. Det er søkt om totalt 920 000 kroner. Sandripheia fritidspark bygger nytt langrenns- og skiskytterstadion. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø bevilget i dag 500 000 kroner til utbedringer.

Anlegget med nytt langrenns- og skiskytterstadion, samt ny tre kilometer lang asfaltløype med lys ved det eksisterende anlegget ligger innerst på fylkesvei 74 i Vennesla kommune. Det bygges hoppbakker, skiskytteranlegg og langrennstadion. Anlegget blir universelt utformet og kan brukes hele året til ulike aktiviteter. Det vil være et automatisk snø-produksjonsanlegg som gjør området meget snøsikkert. 

Da områdeplanen ble godkjent ble det lagt inn rekkefølgekrav om fem møteplasser på tilførselsveien inn til anlegget. Disse er priset til 170 000 kroner pluss moms per plass. Det er også lagt inn noen trafikksikkerhetstiltak for å skille myke trafikanter og busser som frakter skolebarn til anlegget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer