Vest-Agder fylkeskommune er medeier og gir tilskudd til Risøbank IKS i Mandal. Risørbank eies sammen med vertskommunen Mandal og driver en bred kulturell virksomhet med utgangspunkt i kulturhistoriske lokaliteter. I 2017 ga fylkeskommunen et samlet tilskudd på 505 000 kroner til det interkommunale selskapet. Av dette var 200 000 kroner satt av til restaurering av forpakterboligen. Mandal kommune ga tilsvarende støtte. Regnskapet for 2017, som nylig ble behandlet i hovedutvalg for kultur og utdanning, viser et driftsmessig merforbruk på 26 000 kroner. Det var i hovedsak renoveringen av forpakterboligen som drev kostnadene opp i 2017. Vedlikeholdsarbeidet ble derfor avsluttet mot slutten av året for å begrense merforbruket.

Forpakterboligen var tidligere leid ut, men ble fraflyttet i 2016 på grunn av behov for istandsetting. Bygningen hadde betydelig skader både utvending og innvendig. Restaureringen av bygget er kommet langt, men det gjenstår fortsatt en del arbeid.  Fremdriften på dette vil være helt avhengig av tilskudd fra eiene. Når boligen er ferdigrestaurert skal den inngå i utleietilbudet på stedet. Bygningen er fredet og derfor underlagt kulturminnelovens krav om antikvarisk restaurering. I tillegg til økonomisk støtte har fylkeskommunen bistått med faglig råd og veiledning.

Selskapets virksomhet konsentrerer seg om utleievirksomhet, kunstutstillinger, kulturarrangementer og omvisninger.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Nyhellesund
  av jto, 07.06.18

  Nytt prosjekt for å utnytte uthavnene og kystkulturen til regional verdiskaping

  Les mer
 • Lindesnes Fyrs Tårn
  av jto, 31.05.18

  Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

  Les mer
 • Tingparkens Logo
  av jto, 31.05.18

  Positiv utvikling Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Kulturhuset I Lyngdal 2018
  av jto, 07.06.18

  Lyngdal kulturhus må repareres - fylkeskommunen bidrar med penger

  Les mer
 • Lindesnes Fyrs Tårn
  av jto, 31.05.18

  Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

  Les mer
 • Tingparkens Logo
  av jto, 31.05.18

  Positiv utvikling Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

  Les mer