Fylkestinget vedtok i juni 2015 å bevilge åtte millioner kroner til kroner til ombygging og utvikling av bygningsmassen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Stiftelsen søker nå Vest-Agder fylkeskommune om å fremskynde bevilgningen fra 2018 til 2017. Begrunnelsen for dette er at prosjektet har utviklet seg hurtigere enn det som opprinnelig var planlagt byggestart. På denne bakgrunn ber Stiftelsen om at bevilgningen fra fylkeskommunen starter i 2017, slik at de kan slippe å oppta byggelån. Fylkesutvalget vedtok tirsdag at fylkeskommunen opprettholder bevilgningen på åtte millioner kroner og at to millioner blir utbetalt i år.

Tilskudd for 2018 og 2019, vil bli vurdert i de årlige budsjettene i Vest-Agder fylkeskommune. Det planlegges at det vil bli utbetalt fire millioner kroner i 2018 og de resterende to millioner kroner i 2019.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. juni 2017 | Skriv ut siden