-Jeg har som mål å få etablert et så godt samarbeid som mulig med alle relevante parter, som blant annet Elevorganisasjonen, Opplæringskontorene og Ungdommens fylkesting. Videre har jeg ambisjon om at vi sammen skal få til landets beste elevrådskolering, sier Kristoffer Niemi-Olsen (27). Han begynte i går i stillingen som nytt elev- og lærlingombud i fylkeskommunen.

Han var ferdig utdannet jurist ved Universitetet i Oslo i 2015. I studietiden arbeidet han som blant annet lærervikar ved flere av skolene i hovedstaden. Fra 2015 og frem til nå har han vært ansatt i Forsvaret blant annet som juridisk rådgiver ved Hærens befalskole på Rena. Det siste året har han vært landstillitsvalgt og knyttet opp mot lærlingevirksomheten i Forsvaret. I den sammenheng har han hatt oppfølgingsansvar ved steder i Forsvaret som har lærlinger.

-Jeg har vært heldig og fått arbeide med elevdemokrati og rådgiving og jeg er glad for å kunne jobbe videre med dette i Vest-Agder fylkeskommune.  Selv om jeg er født og oppvokst i Fredrikstad kjenner jeg Sørlandet fra både privat sammenheng og gjennom jobb. Jeg har hatt gleden av å tilbringe mange somre på min fadders hytte i skjærgården, sier han.

Fakta: Elev- og lærlingombudet har en uavhengig funksjon og er direkte underlagt fylkestinget. Primæroppgavene er å informere elever og lærlinger om deres rettigheter og plikter i den videregående opplæringen, samt forbedre elevdemokratiets rolle og funksjon.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. september 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Utdanningsillustrasjon Med Bøker
  av cmd, 14.12.17

  Viderefører dagens ordning for inntak til de videregående skolene

  Les mer
 • Skisseprosjekt Søgne Illustrasjon
  av cmd, 13.12.17

  Søgnetunet øvingsareal for ny videregående skole på Tangvall

  Les mer
 • Einar Buø M Obbeombud
  av jto, 08.12.17

  Alle fylker får eget mobbeombud

  Les mer