Fylkestinget er positivt til Vest-Agder-museets planer for nytt museumsbygg på Odderøya og nytt magasin i Kristiansandsregionen. Vest-Agder-museet IKS søker Vest-Agder fylkeskomme om 108,3 millioner kroner pluss prisstigning i støtte de to byggeprosjektene i Kristiansandsregionen. Fylkestinget gjorde det i går videre klart at Vest-Agder fylkeskommune skal ha som intensjon å prioritere medfinansiering av prosjektene sammen med Kristiansand kommune og staten. Fylkeskommunen vil behandle finansieringen i forbindelse med utarbeiding av budsjett og økonomiplan for 2019–2022.

Det nye museumsbygget skal gi museet nye og tidssvarende lokaler som åpner for bedre mulighet for å utvikle nye typer utstillinger. Museet vil kunne vise frem andre gjenstander enn i dag, låne inn andre type utstillinger og gjøre det mulig å produsere flere utstillinger selv. Bygget har en arkitektonisk utforming som integreres godt i landskapet rundt Nodeviga, Salamanderdammen og Laseretthøyden. En stor gangbar takflate skal være åpen oppholdssone for både museumsgjester og andre besøkende til Odderøya. 

 Vest-Agder-museet har rundt 40 000 gjenstander ved avdelingene i Kristiansand. Størstedelen er oppbevart på et lager i Vågsbygd og i Kristiansand museum. Forholdene begge steder er utilstrekkelige og potensielt skadelige. Med et nytt magasin vil man unngå dette og rasjonalisere driften. Museet vil få en bedre oversikt over samlingene, og det vil bli enklere å ta frem gjenstander ved nye utstillinger og ta imot nye samlinger. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer