Fylkesutvalget besluttet tirsdag at fylkeskommunen fra i år og frem til 2021 samlet vil gå inn med 1,4 millioner kroner til videre utvikling av Knaben som besøksmål. Kvinesdal kommune har i sin langsiktige kommuneplan som mål at det skal satses på Knaben som et fyrtårn/lokomotiv i reiselivsarbeidet. Helt siden 2013 har fylkeskommunen medvirket i planleggings- og prosjektarbeid sammen med andre aktører for å legge grunnlaget for en slik satsing.

Kvinesdal kommune har bevilget 950 000 kroner per år til «Destinasjon Knaben». Næringslivet har tegnet intensjonsavtaler og totalt forpliktet seg til å yte 200 000 kroner per år i to år. Kommunen søker Vest-Agder fylkeskommune om 350 000 kroner per år for perioden 2018–2021 til prosjektgjennomføringen.

Arbeidet vil ta utgangspunkt i visjonen: Knaben – Sørlandets nye, spennende og verdibaserte reiselivsdestinasjon – en destinasjon for læring, mestring og ettertanke - og med respekt for mangfoldet.

Målet er beskrevet slik fra prosjektgruppen bak "Destinasjon Knaben": -Vi skal utvikle Knaben til et helårlig reisemål. Med Knabens, og spesielt Gruvebyens egenart, mener vi at historien, arkitekturen, samfunnet og naturen representerer et stort potensiale. De inneholder verdifull læring, mestring og ettertanke. Både opplevelsespakken, og det pedagogiske undervisningsprogrammet, kan bidra til å gjøre Knaben til en unik spiller i opplevelsesindustrien – da naturopplevelsen alene ikke er nok. Det gjør at Knaben, og Gruvebyen spesielt, er vår største «kapital» i prosjektet – for Sørlandet, for Kvinesdal, for alle som virker på Knaben, alle som besøker, og alle som har eller ønsker å etablere seg med fritidsboliger. Knaben leirskole er en viktig medspiller i dette arbeidet. 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2018 | Skriv ut siden