Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune vil bidra med en million kroner i 2018 til utvikling av Marnardal kultursentrum. Det ble samtidig besluttet at fylkeskommunen har som intensjon å bevilge samme beløp i 2019.

Marnardal kommune vedtok i 2016 en kulturminneplan med mål om å sette kulturminner på dagsorden, bevare og øke kunnskapen om disse samt styrke kulturnæringen. Kulturminneplanen ble utarbeidet med faglig og økonomisk bistand fra fylkeskommunen. Kommunen har gjennomført flere av tiltakene i planen og har kommet godt i gang med strategiene og målene for planen.

Marnardal kultursentrum er den kulturelle møteplassen som Marnardal kommune og Vest-Agder fylkeskommune utvikler i fellesskap. Utviklingsarbeidet skal gjennomføres i tre faser. Første fase handler om utvikling av Marnardal museum, andre fase handler om tilknytning til oppvekstsenteret på Øyslebø og tredje fase gjelder trafikksikkerhetstiltak.

Utviklingen av Marnardal kultursentrum sees i sammenheng med oppvekstsenteret på Øyslebø, museet, kulturnæringen og folkehelsearbeidet. Kommunen ønsker å videreutvikle synergier for å få mest mulig aktivitet i området tilknyttet skolen.

Utviklingen av Marnardal kultursentrum er forankret i gjeldende samarbeids- og utviklingsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet har en kostnadsramme på sju millioner kroner hvor kommunen har bevilget fem millioner kroner til å gjennomføre planen for utviklingen av Høgtun kultursenter. Fylkeskommunen har fått søknad om å bidra med to millioner kroner til tiltaket. Prosjektet har vært diskutert på flere av de årlige møtene mellom fylkeskommunen og kommunen om samarbeids- og utviklingsavtalen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. februar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturhuset I Lyngdal 2018
  av jto, 07.06.18

  Lyngdal kulturhus må repareres - fylkeskommunen bidrar med penger

  Les mer
 • Risøbank
  av jto, 04.06.18

  Fylkeskommunen bidrar til restaureringsarbeider på Risøbank i Mandal

  Les mer
 • Lindesnes Fyrs Tårn
  av jto, 31.05.18

  Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

  Les mer