-Samarbeidet med Statens vegvesen er godt, og det er viktig å beholde det tette og gode samarbeidet frem mot 2020, når deler av Statens vegvesen skal innlemmes i fylkeskommunen. Det uttaler fungerende fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen i en orienteringssak som nå skal til politisk behandling knyttet til "Årsrapport 2018 fra Statens vegvesen om virksomhet på og langs fylkesveiene i Vest-Agder".

 

2018 var første år med nytt handlingsprogram for fylkesveier 2018-2021. Det nye handlingsprogrammet har med seg en rekke prosjekter fra forrige handlingsprogram. Fylkesrådmannen peker på at erfaringen viser at det er krevende å få ferdigstilt prosjekter i tråd med opprinnelig planlagt fremdrift, ettersom det skal lite til før planer og fremdriftsplaner må revideres. Dette understreker viktigheten av forutsigbarhet i prioritering og prosesser, for å i størst mulig grad kunne klare å omsette budsjettmidlene og få bygget og ferdigstilt prioriterte prosjekter. 

Til tross for fremdriftsutfordringer har det blitt igangsatt, gjennomført og avsluttet en rekke viktige prosjekter i 2018. Disse investeringsprosjektene, sammen med aktiviteten innen drift og vedlikehold av eksisterende veier, gjør at veinettet i Vest-Agder utbedres og utvikles. Det er fylkesrådmannens oppfatning at Vest-Agder fylkeskommune er en aktiv veieier med vilje til å ta tak i utfordringer.

-Det er et stort fokus på trafikksikkerhet i alt arbeid som utføres på veinettet. Dette fokuset må, og skal videreføres og videreutvikles, slik at fylkeskommunen i størst mulig grad bidrar til å redusere antall ulykker og konsekvensen av disse. For å få til dette er det viktig å fokusere på prioritering av riktige prosjekter, kombinert med rett nivå på drift og vedlikehold av fylkesveiene, uttaler fungerende fylkesrådmann. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiarbeid Skilt
  av jto, 03.05.19

  Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

  Les mer
 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av elma11, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Les mer