Bompenge Krediter Statens Vegvesen

Bilde: Statens Vegvesen

Vest–Agder fylkeskommune vil selge sine aksjer i Nye Kristiansand. bompengeselskap AS og Lister bompengeselskap AS til Sørvest
Bomvegselskap AS.

Fylkestinget sa 13. desember ja til tilbudet som til sammen er på 140.014 kroner, hvorav 61.000 kroner for aksjene i Nye Kristiansand. bompengeselskap AS og 79.014 kroner for aksjene i Lister bompengeselskap AS.

Vest-Agder fylkeskommune er nå blitt partner et nytt regionalt bompengeselskap sammen med de fem fylkeskommunene fra Aust-Agder i øst til og med Sogn og Fjordane i nordvest. Det nye selskapet er etablert i Bergen.

Operatørselskapet Agder Bomdrift AS, som drifter bompengeinnkrevingen i Agder i dag, vil gå inn i det nye regionale bompengeselskapet. Gjennom inngåtte avtaler vil kompetansen og arbeidsplassene i Agder Bomdrift bli i regionen også etter reformen.

 Det nye regionale bompengeselskapet har også kjøpt det store kommersielle operatørselskapet BT Signaal AS. BT Signaal har hatt oppdraget som operatørselskap for de fleste bompengeselskapene på Vestlandet.  

av Jan Torkelsen, publisert 15. desember 2017 | Skriv ut siden