Stortingets helse- og sosialkomite går inn for at tannhelsetjenesten fortsatt skal ligge hos fylkeskommunene. I forslaget til regionreform hadde regjeringen foreslått å flytte ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Forslaget har møtt sterk motstand både fra et samlet odontologisk fagmiljø, fylkeskommuner, kommuner og KS, og forslaget får nå heller ikke flertall i Stortinget. Samtidig skal kommuner som ønsker det, kunne søke om å få overta ansvaret fra 2020 som en forsøksordning.

Kritikerne har pekt på at dagens modell har gitt svært gode resultater. Fylkeskommunene driver et viktig forebyggende arbeid, og det er god dekning av tannleger i hele landet, også av spesialister. Over tid er det bygd opp sterke og stabile fagmiljøer i fylkene.

 

Kilde: KS

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. juni 2017 | Skriv ut siden