Fylkestinget godkjente i går et forprosjekt for oppgradering og utbygging av Eilert Sundt videregående skole, studiested Lyngdal. Byggeprosjektet er gitt en kostnadsramme på 108 millioner kroner. Ferdigstillelse er planlagt til skolestart i august 2019.

Skoleanlegget i Lyngdal vil bli utvidet. Deler av den nåværende bygningsmassen vil bli revet og erstattet med et nytt teoribygg og et verkstedbygg.  Ny kantine og bibliotek skal bli etablert i de nye bygningene for å skape en samlende og funksjonell planløsning. Den eksisterende bygningsmassen, som er fra 1974, vil bli rehabilitert med nye vinduer, isolasjon og ny kledning.

Den arkitektoniske målsettingen med utformingen av nybygget har vært å tilpasse seg den nåværende bygningsmassen på en harmonisk måte for å gi skolebygningen et helhetlig uttrykk.

De nye byggene skal i størst mulig grad være klimanøytrale. Arbeidene skal skje med utstrakt bruk av tre som byggemateriale. Det vil bli lagt til rette for et lavt energiforbruk og lavt CO2 utslipp.

Bygget vil bli innrettet for rasjonell skoledrift i nye og mer funksjonelle lokaler. Byggeprosjektet skal bidra til moderne og attraktive undervisningsbygg som sikrer rekruttering til yrkesfagene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2018 | Skriv ut siden