-I dag åpner vi Norges flotteste og mest moderne bussanlegg. Her har vi et bygg på 5420 kvadratmeter med plass til 150 busser. Samlet på området har vi tankstasjon for drivstoff, verksted og servicehall for å sikre at bussene hele tiden får optimal service. I tillegg rommer bygget kontorplasser, pauserom og garderober for de ansatte. På denne måten er alle funksjoner for daglig drift, oppstilling, og vedlikehold på ett sted for de rundt 350 ansatte som nå får bussanlegget som sin base, sa fylkesordfører Terje Damman på et åpningsarrangement i dag for det nye bussanlegget som Vest-Agderfylkeskommune har bygget på Dalane i Kristiansand.

-Vi har fått et bygg som er både miljøvennlig og som skaper et godt arbeidsmiljø for de ansatte hos Boreal. Men kanskje den viktigste effekten av bussanlegget er et bedre og mer effektivt kollektivtilbud for befolkningen. Ved å flytte bussanlegget fra Mjåvatn til Dalane sparer vi rundt 12 millioner i året. Dette fordi anlegget ligger nærmere de ordinære bussrutene, noe som gir mindre tomkjøring og et lavere dieselforbruk fra bussene. Når ny ytre ringvei kommer, vil bussanlegget også ha en meget sentral plassering for tilkomst til alle deler av Kristiansandsregionen. Slik gjøres kollektivtrafikken både mer miljøvennlig, samtidig som det frigjøres midler til et bedre busstilbud. Det vil få flere over fra personbil til buss, sa fylkesordføreren.

Det er flere miljøgevinster i det nye anlegget. Fylkeskommunen har besluttet at nye bygg så langt det lar seg gjøre skal være klimanøytrale. Ved at alle fasilitetene er samlet på et sted blir det mindre tomkjøring.  På anlegget er det montert solcelleanlegg på takene. Det mest synlige miljøtiltaket fra luften er solcellene på taket. Disse kan produsere opp til 150 kilowatt peak og bygget skal dermed være selvforsynt med energi. Det er lagt opp el-ladnings-fasiliteter for elektriske busser.

Administrasjonsbygget er bygget i passivhus-standard. Strømbehovet er minimalt med utelukkende LED-belysning og fjernvarme fra søppel-forbrenningsanlegget til Returkraft like ved. I tillegg er det også satt opp en rekke ladestasjoner for ladbare biler, inkludert sju hurtigladere. I forbindelse med vasking er det lagt til rette for gjenbruk av vaskevann den dagen det skulle bli økonomisk lønnsomt å gjøre en slik investering.

Busser Fra Boreal På Nytt Bussanlegg

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer