Fylkesordførerne var fredag samlet på Gardermoen. Et samlet kollegium ba kommunalminister Monica Mæland om å opprettholde seks ukers høringsfrist for rapporten om nye oppgaver til fylkeskommunene, melder KS på nett..

Leder av fylkesordførerkollegiet, Tore O. Sandvik, sendte følgende begrunnelse til kommunalministeren:

"Fylkeskommunene er i starten av en utfordrende prosess med å bygge de nye fylkeskommunene.

Ekspertutvalgets rapport inneholder forslag som skal sikre viktige funksjoner og virkemidler for en god samfunnsutvikling.

For å sikre fremdrift i planlegging og forberedelse til å bygge de nye fylkeskommunene, uttaler et samlet fylkesordførermøte fredag 9. februar at det er avgjørende viktig at rammene for etableringen blir lagt av Stortinget i løpet av våren 2018. En høringsfrist på seks uker vil sikre behandling i Stortinget i løpet av vårsesjonen.

For å få etablert de nye fylkeskommunene slik at de kan være i funksjon fra 2020, er det lagt et allerede stramt tidsløp. Dersom Ekspertutvalgets rapport får utvidet høringsfrist, med den konsekvens at rammene ikke avklares før tidligst høsten 2018, vil dette vanskeliggjøre arbeidet med å etablere de nye fylkene i betydelig grad. Også av hensyn til ansatte som blir berørt av de mulige endringene, er det viktig at prosessen ikke forsinkes."

Kommunaldepartementet offentliggjorde fredag ettermiddag at de likevel utvider høringsfristen til 12 uker. Det jobbes nå videre med hvordan dette skal følges opp fra fylkeskommunene og KS.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. februar 2018 | Skriv ut siden