Representantene i fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning besøkte i dag Sørlandets kunstmuseum i Kristiansand sentrum. I besøket inngikk først en omvisning i utstillingslokalene. Representantene ble svært imponerte over både kvaliteten og bredden på utstillingene. De viser både lokal, nasjonal og internasjonal kunst i flere uttrykksformer. Konservator Frank Falch opplyste av museet i dag har en samling på rundt 1500 verk. Det er så mange at magasinkapasiteten er i ferd med å bli sprengt. Det er derfor knyttet gledelige forventninger til det nye kunstsiloprosjektet som ventelig er på plass på Odderøya om få år.

Konservator Falch ga representantene en grundig presentasjon av planene om det unike kunstprosjektet som utvikles i det gamle kornsilobygget ved siden av Kilden Teater og Konserthus. Der skal den enestående samlingen til Nicolai Tangen stilles ut. Her er det også lagt opp til å flytte over samlingen og virksomheten til Sørlandets kunstmuseum. Tangen-samlingen består nå av rundt et tusen arbeider. Den karakteriseres som den viktigste samlingen av norsk modernistisk kunst i perioden 1930 til 1970. Den utvides fortløpende med innkjøp av nordisk kunst fra samme periode.

Det pågår for tiden en prosess for å ansette en museumsdirektør for kunstsiloen. Samtidig arbeides det med å få klargjort finansiering av både byggeprosjektet og driften. Ambisjonen nå er å ha alt klart til byggestart i 2018 og åpning i 2020.

Sørlandets Kunstmuseum holder i dag til i et sentralt gammelt sentrumsbygg som huset Kristiansand katedralskole til denne flyttet til Gimle. Det legges opp til at bygget i sentrum skal selges og bli et Barnas Hus.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. januar 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Anne Synnøve Juel Sundsteigen
  av jto, 18.04.17

  Tilbudsstrukturen ved fylkeskommunes skoler for kommende skoleår vedtatt

  Les mer
 • Skoleboker
  av jto, 29.03.17

  30 prosent mindre skolefravær i høsthalvåret

  Les mer
 • Nynorskordboka
  av jto, 28.03.17

  Søker om forsøk med fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål

  Les mer