Fylkestinget har behandlet og innvilget permisjonssøknaden fra Tine Sundtoft, etter at hun fikk jobben som prosjektleder/fylkesrådmann for Agder fylkeskommune. Den nye fylkeskommunen etableres 1. januar 2020. I tiden frem til da, skal Sundtoft lede arbeidet med sammenslåingen. Hun har derfor søkt fylkestinget om permisjon fra jobben som fylkesrådmann i Vest-Agder.

-Det er naturlig at Tine Sundtoft får innvilget permisjon og starter arbeidet i den nye stillingen så raskt det lar seg praktisk ordne, forklarer fylkesordfører Terje Damman. Da fylkestinget behandlet saken konstituerte vi tidligere assisterende fylkesrådmann, Kristin Tofte Andresen, som fylkesrådmann i Vest-Agder. Tofte Andresen har tidligere vært fungerende fylkesrådmann, da Sundtoft var statsråd. Det er naturlig at hun også overtar denne gangen, i det som blir en midlertidig løsning.

Tofte Andresen er gift med Ragnar Evensen som nylig er tilsatt som midlertidig rådmann i Kristiansand kommune frem til 31. desember 2019. Utfra denne situasjonen har Vest-Agder fylkeskommune ved hjelp av Kluge advokatfirma foretatt en habilitetsvurdering. Denne konkluderer med at denne situasjonen normalt ikke vil føre til inhabilitet ved behandling av saker fra Kristiansand kommune hos Vest-Agder fylkeskommune utover ordinære retningslinjer og aktsomhetshensyn.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. februar 2018 | Skriv ut siden