Fylkestinget behandlet i dag forslag til årsbudsjett 2019 for 2019 og økonomiplan for de kommende fire årene. Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene tok opp den nye innkrevingen av parkeringsavgift som er igangsatt ved Gimlehallen. Han fikk flertallet av fylkestingsrepresentantene med seg på et forslag om å avvikle innkrevingen på kveldstid.

Forslaget fra Kleppe hadde følgende innhold: "Fylkestinget ber om at den nylige endringen med parkeringsavgift etter klokken 17.00 ved Gimlehallen avvikles. Videre ber fylkestinget om at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjennomgår avgiftsparkering på fylkeskommunal grunn for mulige endringer og justeringer." Forslaget ble vedtatt mot en stemme fra Venstre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer