Fylkestinget behandlet i dag forslag til årsbudsjett 2019 for 2019 og økonomiplan for de kommende fire årene. Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene tok opp den nye innkrevingen av parkeringsavgift som er igangsatt ved Gimlehallen. Han fikk flertallet av fylkestingsrepresentantene med seg på et forslag om å avvikle innkrevingen på kveldstid.

Forslaget fra Kleppe hadde følgende innhold: "Fylkestinget ber om at den nylige endringen med parkeringsavgift etter klokken 17.00 ved Gimlehallen avvikles. Videre ber fylkestinget om at hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gjennomgår avgiftsparkering på fylkeskommunal grunn for mulige endringer og justeringer." Forslaget ble vedtatt mot en stemme fra Venstre.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Sykkel På Sykkelvei
  av jto, 08.01.19

  Fire prosjekter i Vest-Agder får statsmidler til gang- og sykkelveitiltak

  Les mer
 • Nyttårsaksjonen 2019
  av elma11, 04.01.19

  Nyttårsaksjonen 2019

  Les mer
 • Harald Fauskanger Andersen 030119
  av jto, 03.01.19

  Stortingets samferdselspolitikere advart om det enorme etterslepet på vedlikehold på fylkesveiene

  Les mer