Fylkestinget behandlet i går en høringsuttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune om overføring av deler av statens vegadministrasjon til regionalt folkevalgt nivå. Stortinget har bedt regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå fra 1. januar 2020. Dette stortingsvedtaket mener fylkestinget det er viktig blir fulgt opp.

Fylkestinget peker på at det regionale folkevalgte nivået vil få en mer helhetlig rolle som samfunnsaktør ved å se virkemidler og oppgaver i sammenheng med hverandre - i tillegg til å kunne ta et mer helhetlig ansvar for de enkelte sektorområdene - ved at virkemidlene innenfor den enkelte sektor samles hos fylkeskommunen, blant annet på samferdselsområdet.

Videre fastslår fylkestinget at Vest-Agder fylkeskommune ikke deler vegdirektørens bekymringer for drift og vedlikeholdskontraktene knyttet til fylkesvegene. Inngåelse av framtidige drift og vedlikeholdsavtaler vil skje i samarbeid med Statens vegvesen som tidligere. 

Fylkestinget forutsetter at det blir inngått et samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene knyttet til det videre arbeidet med overføring av oppgavene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Forside Rapport ATP 2018
  av elma11, 22.02.19

  Belønningsrapporten for 2018 viser nedgang i personbiltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Jernbaneforum Soer 04022019
  av elma11, 08.02.19

  Jernbaneforum Sør møtte statssekretær Anders B. Werp

  Les mer
 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer