Fylkestinget besluttet tirsdag å innfri en søknad fra Vest-Agder-museet IKS om forskuttering av en bevilgning til nytt museumsbygg på Odderøya. Midlene skal gå til detaljregulering, utomhusplan og avklaring av usikkerhet i prosjektet. I tillegg skal midlene dekke utgifter til klargjøring av flytting av gjenstander til nytt magasin som er en del av forarbeidet til nytt museumsbygg og magasin. Museet søker om totalt fem millioner kroner fordelt på 2019 og 2020. Dette fordeles i søknaden likt mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

I oktober i fjor vedtok fylkestinget enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til museets planer for nytt museumsbygg på Odderøya og nytt magasin i Kristiansandsregionen.

Et nytt magasin vil hjelpe til at museets eksisterende samlinger sikres for fremtiden. Museet vil bli bedre i stand til ta imot nye samlinger av lokal og regional betydning som kan komme. Det nye magasinbygget, skal dels erstatte egne dårlige lagre, dels erstatte uhensiktsmessige leide lokaler.

Fylkestinget presiserte at det forutsettes at Kristiansand kommune fatter et tilsvarende vedtak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av jto, 21.11.19

  Forholdene for besøkende på Bredalsholmen og til DS Hestmanden skal utbedres

  Les mer
 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer