Fylkestinget besluttet tirsdag å innfri en søknad fra Vest-Agder-museet IKS om forskuttering av en bevilgning til nytt museumsbygg på Odderøya. Midlene skal gå til detaljregulering, utomhusplan og avklaring av usikkerhet i prosjektet. I tillegg skal midlene dekke utgifter til klargjøring av flytting av gjenstander til nytt magasin som er en del av forarbeidet til nytt museumsbygg og magasin. Museet søker om totalt fem millioner kroner fordelt på 2019 og 2020. Dette fordeles i søknaden likt mellom Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

I oktober i fjor vedtok fylkestinget enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune er positiv til museets planer for nytt museumsbygg på Odderøya og nytt magasin i Kristiansandsregionen.

Et nytt magasin vil hjelpe til at museets eksisterende samlinger sikres for fremtiden. Museet vil bli bedre i stand til ta imot nye samlinger av lokal og regional betydning som kan komme. Det nye magasinbygget, skal dels erstatte egne dårlige lagre, dels erstatte uhensiktsmessige leide lokaler.

Fylkestinget presiserte at det forutsettes at Kristiansand kommune fatter et tilsvarende vedtak.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mai 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer
 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer
 • Kulturrell Møteplass I Songdalen
  av jto, 05.06.19

  Fylkesutvalget positivt til å gi fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer