Fylkesutvalget behandlet i går en revidert "Regional plan for Kristiansandsregionen 2019 – 2050 (ATP-planen)". Målet med revideringen er først og fremst å få en oppdatert plan som legger til rette for at regionen kan nå den overordnede målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken. Fokuset har vært å legge til rette for en arealbruk som reduserer transportbehovet. Det er tre hovedområder knyttet til revisjonen: areal, parkering og samfunnssikkerhet og beredskap. Saken berører alle kommunene i Kristiansandsregionen.

Når fylkestinget i Vest-Agder får den på dagsorden 17. desember blir det lagt opp til at det vil bli anbefalt at det påtroppende fylkestinget i den nye Agder fylkeskommune vedtar planforslaget. Fylkesutvalget gikk inn for at planforslaget må bli vedtatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2019 | Skriv ut siden