Fylkesutvalget behandlet i dag en sak om kunstsiloprosjektet i Kristiansand og fylkeskommunens medvirkning til investering og driftstilskudd. Arbeiderpartiets fire representanter fikk med seg Kristelig folkepartis to representanter og en representant fra hvert av partiene Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i et forslag der fylkestinget anbefales å bevilge 25 millioner kroner i medfinansiering, samt bidrag til drift med flere forutsetninger. Representantene fra Høyre, og Venstre støttet ikke Arbeiderpartiets forslag.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

-Vest-Agder fylkesting bevilger 25 millioner kroner til medfinansiering av Kunstsiloen under forutsetning av at AKO Kunststiftelsen deltar i finansieringen tilsvarende det areal som Tangen-samlingen utgjør av totalareal, inklusiv fellesarealer og magasiner. Tilskuddet fra fylkeskommunen innarbeides i rullerende budsjett for utbetalingsåret. Ved eventuelt salg av Kunstsiloen forutsettes det av tilskuddet tilbakebetales.

-Vest-Agder fylkesting forutsetter at SKMU (Sørlandets kunstmuseum) utarbeider et kvalitetssikret driftsbudsjett for de nærmeste fem årene. Vest-Agder fylkeskommune følger prosentfordelingen som ligger til grunn for dagens utbetalinger der staten dekker 60 prosent, Kristiansand kommune dekker 20 prosent og fylkeskommunene dekker samlet 20 prosent. Dette legges til grunn ved reforhandling av driftsavtalen i 2020.

-Vedtektsendringer for SKMU blir tatt opp på et senere tidspunkt, senest seks måneder før samarbeidsavtalen mellom SKMU og AKO trer i kraft.

Både Høyre og Venstre er positive til å bidra med medfinansiering og driftstilskudd, men uten de forutsetninger som er lagt inn i forslaget fra Arbeiderpartiet. Venstre fikk ikke støtte fra de øvrige representantene om å øke fylkeskommunens investeringsbidrag til 30 millioner kroner.

Saken skal til endelig politisk behandling i fylkestinget 13. februar.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Kulturhuset I Lyngdal 2018
  av jto, 07.06.18

  Lyngdal kulturhus må repareres - fylkeskommunen bidrar med penger

  Les mer
 • Risøbank
  av jto, 04.06.18

  Fylkeskommunen bidrar til restaureringsarbeider på Risøbank i Mandal

  Les mer
 • Lindesnes Fyrs Tårn
  av jto, 31.05.18

  Stor besøksvekst og positiv økonomi for Lindesnes fyrmuseum

  Les mer