Songdalen kommune søker fylkeskommunen om økonomisk støtte for å etablere en kulturell møteplass på Fagermoen, Nodeland sentrum. Det søkes om støtte på inntil en tredjedel av prosjektets bruttokostnad. Basert på en estimert prosjektramme på 54 300 000 kroner, inkludert teknisk utstyr og inventar, søkes det dermed om støtte på inntil 18 100 000 kroner. Fylkesutvalget anbefalte i går at fylkestinget 18. juni bevilger totalt 15 000 000 kroner til prosjektet.

Den kulturelle møteplassen på Nodeland skal være et lokalt kulturbygg bygd for kulturlivet i Songdalen. Det skal bygges gode lokaler for arrangementer og øving, med fokus på lokal sceneproduksjon. Bygget skal være en arena hvor innbyggerne kan møtes, øve og fremføre kulturelle utrykk. Dette blir et viktig sosialt og kulturelt knutepunkt i kommunen med lokaler lagt til rette for gode kulturopplevelser. Det skal etableres et levende kulturbygg – til hverdag og fest.

Songdalen kommune har ingen kommunale kulturlokaler i dag, og er den siste av kommunene i Vest-Agder som jobber med å få dette etablert. En kulturell møteplass anses som et svært viktig bidrag for å videreutvikle Nodeland som et bydelssentrum i nye Kristiansand kommune.  For det lokale frivillige kulturlivet er en slik arena av stor betydning. Prosjektet tar utgangspunkt i en total om- og påbygging av en eksisterende gymsal som er lokalisert tett inntil rådhuset.

For øvrig ble forprosjektet ble støttet av Vest Agder fylkeskommune med 100 000 kroner i 2018.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer
 • Risøbank I Mandal
  av jto, 27.09.19

  Stabil virksomhet for Risøbank IKS i Mandal

  Les mer
 • Jury Fylkeskulturprisen 2019
  av jto, 26.09.19

  Juryen for fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge er oppnevnt

  Les mer