Kommuner og friluftsråd kan søke statlig tilskudd for å skaffe seg råderett over friluftslivsområder gjennom kjøp eller bruksrettsavtaler. Fylkeskommunen skal vurdere og eventuelt prioritere søknadene før Miljødirektoratet behandler dem. I 2017 er det kommer fire søknader: Varnes fyr i Farsund, Nesane i Vennesla og Grimsbekken og Prestebekken i Kristiansand. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk tirsdag inn for at alle de fire områdene bør få status som statlig sikret, og at Miljødirektoratet bør bidra med tilskudd til dette. Fylkeskommune mener at søknader om sikring bør prioriteres i følgende rekkefølge: Nesane, Varnes fyr, Prestebekken og Grimsbekken.

Med statlig sikring menes at det offentlige ved hjelp av statlig tilskudd skaffer seg råderett over et areal gjennom kjøp eller inngåelse av langvarige avtaler om bruksrett. Det kan også søkes om at områder som allerede eies av det offentlige kan få status som statlig sikret. Hovedformålet med ordningen er blant annet å bedre tilgangen til gode friluftsområder for allmennheten - særlig i nærheten av bolig- og tettstedsområder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mars 2017 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Busskilt
  av jto, 28.01.19

  Forslag til kollektivterminal på Tangvall tilfredsstiller ikke forventningene

  Les mer
 • Flerkkefjord Gatemiljø
  av jto, 14.11.18

  Fylkeskommunen bidrar økonomisk og faglig til by- og stedsutvikling

  Les mer
 • Listalandskapet
  av jto, 23.10.18

  Lista blir Norges kandidat til Europarådets landskapspris

  Les mer