Nylig kunne elevrådsrepresentanter på Kvadraturen skolesenter i Kristiansand stolt overrekke en gavesjekk på kr. 100 .000 kr. til Sana fondet. Det var et resultat av at skolen tidligere i år gjennomførte aksjonsdagen for "En barndom uten vold".

Elevrådet ved Kvadraturen skolesenter vedtok høsten 2014 at de ønsket å ha et alternativ til Operasjon Dagsverk som de fleste videregående skolene er med på. Skolen hadde tidligere et prosjekt i Kisumu i Kenya ved ARO senteret som var rettet mot solenergi og solceller. Skolen holdt fremdeles kontakt med en humanitær organisasjon som hadde flere prosjekter ved ARO senteret. De ble invitert inn for å redegjør for de prosjektene som de drev på senteret og elevrådet vedtok å sammen med dem å støtte et prosjekt som heter Child Care i regi av Arc Kenya.

Administrerende direktør Bjørn Halvorsen i Sana fondet forklarte hvordan midlene blir brukt i Kenya og hvordan prosjektet utvikler seg. Han tok imot sjekken med pengene som elevene ved Kvadraturen har samlet inn, og sa at midlene er veldig viktige og gir mange barn i områdene rundt Aro senteret en tryggere og bedre oppvekst.

Bruk av vold mot barn er svært utbredt i dette distriktet. På skolen er bruk av fysisk avstraffelse av elevene svært utbredt – til tross for at dette er ulovlig ifølge kenyansk lov. Et eget team ved ARO senteret arbeider spesielt inn mot skolene i området. Disse gjennomfører egne pedagogiske kurs for lærerne og ledelsen i hvordan undervise UTEN bruk av fysisk avstraffelse. I tillegg organiseres elevene i egne Childrens Rights Clubs der de får opplæring i både hvilke rettigheter de har som barn - og hvilke plikter de har som elever. Teamet følger også opp saker der lærere har forgrepet seg på elever.

Det er eksempler på elever som er voldtatt av sine lærere, er blitt gjort gravide og tvunget ut av skolen. Slike saker anmeldes av teamet og barna følges spesielt opp slik at de kan få mulighet til å fullføre skolegangen. Denne delen av arbeidet er ikke uten risiko for teamet som opplever å bli truet av overgripere. Problemer med et korrupt politi er også en stor utfordring i dette arbeidet. Men teamet har fått et godt samarbeid med av politistasjonene i området som nå kontakter teamet når de kommer over barn som lider under vanskjødsel og mishandling. På mange måter fungerer teamet fra ARC Kenya som et utvidet barnevern i et samfunn som mangler dette. 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. juni 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Kokkekonkurranse På Sam Eyde Vgs.
  av jto, 12.11.18

  Imponerende kvalitet på kokke- og servitørkonkurranse for lærlinger

  Les mer
 • Ny Søgne Videregående Skole
  av jto, 08.11.18

  Omfattende investeringsbehov i skolesektoren fremover

  Les mer
 • Svennebrev Og Fagbrev
  av jto, 02.11.18

  Nå blir det mulig å ta fagbrev på jobb

  Les mer