Vest-Agder fylkeskommune bevilger en million i tilskudd til Kristiansand kommune for å opprette og videreutvikle en kommunal digital skolehelsetjeneste. Den skal være tilgjengelig for elever og lærlinger i hele Agder. Det ble vedtatt av fylkesutvalget tirsdag som oppfølging av et tidligere vedtak i fylkestinget om å styrke skolehelsetjenesten.

Tjenesten skal være i tråd med gjeldende lovgiving og nasjonale retningslinjer for bruk av sosiale medier i skolehelsetjenesten. Høsten 2020 skal det nedsettes en arbeidsgruppe med representanter fra Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og brukerrepresentanter. Gruppen skal evaluere tjenesten og gi tilbakemelding i forhold til videre drift.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2019 | Skriv ut siden