-Vi ønsker alle innbyggerne, ansatte, elever/lærlinger og samarbeidspartnere en god jul og et spennende og innholdsrikt nytt år i 2018. samtidig vil jeg takk for året som er gått, sier fylkesordfører Terje Damman og fylkesrådmann, Tine Sundtoft.

Det har vært et begivenhetsrikt år og neste år blir også spennende, sier Terje Damman.

Les en oppsummering av det fylkeskommunale året her.

Tradisjon å gi gave

I stedet for å sende julekort, gir fylkeskommunen porto og julekort-pengene til en god sak i fylke vårt. Vi ønsker forsatt våre samarbeidspartnere, kontakter og ansatte en god jul og et godt nytt år. Ved å gjøre det gjennom elektroniske kanaler (som vår hjemmeside, sosiale medier og nettavis) kan vi også i år gi 15 000 kroner til et godt formål, forteller fylkesordfører Terje Damman.

2018 blir et spennende år

- Vi vil fortsette å ha fokus på den høye faglige kvaliteten på arbeidet vi leverer og vi har dyktige medarbeidere. De neste årene blir ekstra spennende for oss, når vi samtidig med å levere gode tjenester, også skal jobbe med å få på plass en ny organisasjon. De to fylkeskommunene på Agder skal fra 1.1 2020 sammen opprette Agder fylkeskommune. Viktige saker fremover blir å fortsette arbeidet med å sikre at flest mulig ungdom fullfører videregående opplæring, arbeid med levekårsutfordringer og klimatilpassing lokalt for å gjøre vårt bidra for å oppnå FNs klimamål.

2018 blir etter alle solemerker et begivenhetsrikt og spennende år.

- Nå ønsker vi alle en god ferie og et godt nytt år med fortsatt spennende oppgaver og prosjekter i vår region, avslutter Tine Sundtoft og Terje Damman.

av Macdonald, Cheryl, publisert 17. desember 2017 | Skriv ut siden