Mandag 8. januar var representanter fra toppledelsen i Kulturrådet på fylkesbesøk i Vest-Agder. Hensikten med besøket var å få belyst ulike temaer knyttet til kultur gjennom et dialogmøte. I etterkant av møtet har direktør Kristin Danielsen i rådet sendt en tilbakemelding til fylkeskommunen hvor hun skriver: Takk til Vest-Agder fylkeskommune (VAF) for et spennende fylkesbesøk i Kristiansand i dag! Jeg, Mariann Komissar og Espen Hernes fra Kulturrådet fikk møte mange av fylkets kulturaktører for god dialog og innblikk i kultur-fylket Vest-Agder. På gjensyn, og takk…..

I møtet orienterte Kulturrådet om: Hva er vi? Hva vil vi? Hva kan dere bruke oss til? Representanter fra kultursektoren i Vest-Agder tok blant annet for seg temaer som: Samarbeid i klynger og nettverk. Digitalisering og publikumsopplevelser. Inkludering og integrasjon. Utfordringer knyttet til formidling av samtidskunst og kunstnerøkonomi.  Hvilken rolle spiller den regionale infrastrukturen for Kulturrådet – og motsatt - klarer vi å tilpasse oss hverandres utfordringer i hverdagen? 

Kulturrådet

Rådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2018 | Skriv ut siden