Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet tirsdag årsmeldingen for 2016 for Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter i Kristiansand. Fylkeskommunen er medstifter av senteret og gir et årlig tilskudd til driften sammen med Riksantikvaren og Kristiansand kommune. I fjor oppnådde virksomheten et overskudd på 1,5 millioner kroner. Egenkapitalen ble styrket til fem millioner kroner, noe styret anser som forsvarlig for den fortsatte driften.

I 2015 kom Bredalsholmen Dokk- og Fartøyvernsenter inn på Riksantikvarens liste over teknisk-industrielle kulturminner. Som følge av det har man mottatt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av kulturminnet.

Senteret ble opprettet i 1990 og ble nasjonalt fartøyvernsenter i 1996. Stiftelsens formål er å bevare tørrdokken med bygninger og tekniske innretninger som et kulturminne, drive anlegget som veteranskipsverft og være et senter for verfts- og skipsbyggingstradisjoner.

2016 var preget av flere større prosjekter som ferdigstillelse av DS Hestmanden, en større ståljobb og restaureringen av skipet Jøsenfjorden. Til tross for økning i arbeidsstokken har det ikke vært mulig å fullføre prosjektene. Den største utfordringen er at det er få som kan klinking og andre tradisjonelle arbeidsprosesser. Senteret jobber kontinuerlig med å lære opp nye håndverkere i disse teknikkene. Det har også påtatt seg oppdrag fra Riksantikvaren med utarbeidelse av fredningsdokumentasjon for fem passasjerfartøy.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. august 2017 | Skriv ut siden