Politikere, vareeiere, transportører og andre interessenter og aktører innen sjø- og jernbanetransport var blant de oppmøtte da Vest-Agder fylkeskommune arrangere frokostmøte 7. juni 2019.

Frokostmøtet ble arrangert som en oppfølging av fylkeskommunens vedtatte Strategi for intermodal godstransport - kobling mellom sjø og jernbane. Fungerende fylkesordfører Tore Askildsen innledet dagen og ønsket de mange deltakerne velkommen, før han ga ordet til de til innlederne stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (FrP) og John Helge Austgulen, som er Regional manager Kristiansand for Colli Care Logistics AS).

Gisle M. Saudland er medlem av Stortingets energi- og miljøkomité og er tidligere leder av Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder. Saudland innledet med forpliktelsene vi har gjort oss i forbindelse med Parisavtalen og kuttene som må gjøres fra utslipp i transportsektoren for å oppfylle målene. Videre har Stortinget i flere tiår hatt et mål om at godstransport over lange avstander i størst mulig grad skal overføres fra vei til sjø og bane. Dette gir en kindereggeffekt som er positiv for klima, trafikksikkerhet og belastning av veinettet. I inneværende Nasjonal Transportplan (2018-2029) er det lagt opp til 18 mrd. kr til godstiltak på jernbane og det gis støtte til blant annet havnesamarbeid og incentiv for prosjekter om godsoverføring lokalt. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslår regjeringen 60 millioner kroner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.

John Helge Austgulen fra Colli Care Logistics AS delte sine erfaringer og hvordan ColliCare transporterer gods og varer. Austgulen delte flere nytenkende løsninger for hvordan man kan tilrettelegginge for å få varene frem. Når gods skal transporteres er særlig pris, tid og fleksibilitet viktig for avsendere og mottakere. Austgulen er også tidligere  fabrikksjef ved Voss Productions i Iveland og delte, sammen med Lisbeth Naley (Traffic Manager ved Voss Productions), hvilke positive erfaringer de har gjort seg med å frakte gods med jernbane til og fra fabrikken på Iveland. Særlig nevnes det, at i tillegg til mindre trailere på veiene til og fra fabrikken, gir gods på bane bedre oversikt og mer kontroll. Austgulens innlegg oppfordret til nye måter å løse utfordringer på, noe som preget debatten som fulgte.

Frokostmøtet var en spennende, viktig og nyttig areana som samlet aktører med et felles ønske om at mer gods skal transporteres på sjø- og jernbane. Dette er en felles arena for nye kontakter og for utveksling av ideer, som er særlig verdifullt når løsningene krever samarbeid fra flere hold. Blant de som deltok var politikere fra Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand bystyre, BaneNor, Natur og Ungdom, NHO, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Jernbanedirektoratet, CargoNet, DB Schenker, Kristiansand Havn, Hirtshals Havn, Kristiansand kommune, Posten Bring AS med flere. Mange av de oppmøtte var også aktive i debatten som fulgte.

Fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, avsluttet møtet med en oppsummering av inntrykkene fra dagen hvor han nevnte at deltakerne på frokostseminaret uttrykte stor bekymring over dystre utsikter for godstransport på Sørlandsbanen med dagens betingelser, men samtidig er det takknemlighet for tilskuddsmidlene som ble bevilget i revidert statsbudsjett. Det bes om ytterligere tiltak for å øke og ikke redusere transporten av gods på bane.

Videre, for å bidra til en positiv utvikling med økt overføring av gods fra vei til bane og sjø, vil aktørene i regionen styrke samarbeidet for sammen å finne frem til tiltak som kan styrke denne overføringen og dermed redusere klimagassutslippene i regionen. For å følge opp dette vil Vest-Agder fylkeskommune ta initiativ til et møte mellom aktuelle samarbeidspartnere for å drøfte mulighetene for å øke transporten av gods på bane og sjø. Det vil også arrangeres et nytt frokostseminar tidlig på høsten 2019.

 

Siste fra Samferdsel

 • Johaugs Reflekskolleksjon
  av jto, 16.10.19

  Invester fem minutter på refleksdagen

  Les mer
 • Broåpning Feda 11.10.19
  av Jan Torkelsen og samferdselsseksjonen, 14.10.19

  Ny bro på Feda i Kvinesdal offisielt åpnet

  Les mer
 • Selvkjørende Buss
  av jto, 10.10.19

  Det må tas høyde for teknologisk utvikling i transportsektoren

  Les mer