Fylkestinget godkjente tirsdag en samarbeids- og utviklingsavtale mellom fylkeskommunen og Hægebostad kommune for perioden 2019 til 2021.Et av temaene i avtalen omhandler offentlig kommunikasjon og da særskilt forhold knyttet til buss- og togtilbud samt kvaliteten på jernbanestasjonen på Snartemo.

Hægebostad kommune ønsker samarbeid med fylkeskommunen i arbeidet for å få rustet opp Snartemo jernbanestasjon med tilhørende område. Det dreier seg om videre arbeid for å oppgradere plattform to som Bane Nor har ansvaret for, og for å få på plass et togtilbud som muliggjør inn- og utpendling i forbindelse med jobb og utdanning. Kommunen ønsker særlig fokus på antall togstopp og tilbringertjenesten til disse, samt bygderuta ”Favoritten”. 

Kommunen ønsker ut over dette at fylkeskommunen skal arbeide for å tilrettelegge offentlig kommunikasjon i kommunen for å ivareta behovet for arbeidspendling fra og til kommunen, samt helgetilbud. Spesielt ønsker kommunen å samarbeide om å få på plass bussforbindelse mellom Snartemo og Kvås i Lyngdal tidlig om morgenen på ukedager, og tilbringertjeneste til Snartemo stasjon i helgene.

Det er også pekt på at offentlig transport bør tilpasses virksomheten ved Byremo videregående skole.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. desember 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer