Fylkestingsrepresentant Ingrid Williamsen fra Fremskrittspartiet viser i en interpellasjon til at det i statsbudsjettet for i år ligger det inne fire millioner kroner til drift av museumsskipet Hestmanden. Det er, i følge henne, under 50 prosent av det som må til for å drifte skipet i året. På en slik bakgrunn ber hun fylkesordfører Terje Damman svare på om han enig i at det kan være hensiktsmessig å sende en henvendelse til regjeringen om de resterende midlene som må til for å fullfinansiere driften av Hestmanden. Fylkesordføreren vil svare i fylkestingets aprilmøte.

Du kan lese hele interpellasjonen her:

Hestmanden – Et nasjonalt minnesmerke

 Hestmanden er det eneste skipet som har deltatt i 2 verdenskriger og som enda er seilbar. Stortingsvedtaket fra 1995 sier at Hestmanden skal være et Nasjonalt minnesmerke som hedrer våre forfedre som kjempet en særdeles tøff kamp for at vi i Norge er et fritt og selvstendig land. Skipet er bygget ved Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri i Bergen i 1911 og ble brukt til Kystgods i Vesterålen. Nøyaktig 100 år senere sjøsettes Hestmanden på nytt og selveste Kong Harald og ca 120 krigsseilere deltar på denne store begivenheten.

I 2015 bevilger Kulturdepartementet midler til etablering og formidling. Samtidig blir det gjort en formidabel jobb fra Hestmandens venner og mange andre for at skipet skal kunne seile for egen maskin. I 2016 bevilger ikke mindre enn 4 departementer midler til istandsetting av maskinen og ferdigstillelse av Hestmanden som et skip som seiler for egen maskin.

27 juni i 2017 åpnes Hestmanden som «Norsk krigsseilermuseum» hvor 14 krigsseilere deltar. Vi kan bare tenke oss den stoltheten disse føler når de endelig får den oppmerksomheten de virkelig har fortjent. Det er lagt ned utallige dugnadstimer av frivillige. Minnesmerket har kostet 150 mill.

I Statsbudsjettet 2017 ligger det inne 4 mill til drift av Hestmanden noe som er under 50% av det som må til for å drifte båten i året.

Når vi ser hvor mye båten til nå har kostet syns jeg det en skam at ikke de 4,5 mill kommer på plass. Er det noe de aller siste krigsseilerne fortjener før de går bort er en sikker drift av Hestmanden fremover.

Fylkestingsgruppen til Vest-Agder FrP har vært i dialog med flere av våre Stortingsrepresentanter og Parlamentarisk leder for FrP for å få de resterende midler på plass. Men vi ønsker å kjempe om disse midlene helt til de er bevilget, derfor er det vårt ønske at vi som fylkesting i Vest-Agder sender en henvendelse til regjeringen og de aktuelle departement der vi ber om at de resterende midler blir bevilget i revidert eller neste års statsbudsjett.

På bakgrunn av det jeg ovenfor har gjort rede for så vil jeg rette en forespørsel til fylkesordføreren om han også, på lik linje med FrP er enig i at det kan være hensiktsmessig å sende en henvendelse til regjeringen om de resterende midlene som må til for å fullfinansiere driften av Hestmanden?

 

Ingrid Williamsen
Fylkestingsrepresentant
Vest-Agder FrP

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. mars 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Trafikkskilt 131218
  av jto, 17.12.18

  Bør skiltmyndighet for fylkesvei overføres til fylkeskommunene?

  Les mer
 • Terje -Damman
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Terje Damman med innholdsrik årstale til fylkestinget

  Les mer
 • Terje Damman Holder Årstale 2018
  av jto, 11.12.18

  Fylkesordfører Damman: -Regionplan Agder 2030 blir en ambisiøs og fremtidsrettet plan

  Les mer