Hjort I Naturen

Forsidefotoutsnitt fra rapporten. NIBIO/Nils Olav Talgøy

GPS-merking av 31 dyr har gitt ny kunnskap om hjortens arealbruk og trekkmønster i Agder. Det er laget en fyldig rapport som vil være interessant for viltinteresserte, og særlig nyttig for de som har ansvar for viltforvaltning i jaktlag, viltlag og kommunene.

Sørhjort prosjektet (2015-2019) har hatt som mål å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk på Sørlandet (Aust- og Vest-Agder) og i Telemark som grunnlag for forvaltningen i regionen. Målet har vært å lære mer om hjortens arealbruk og sesongtrekk, om hjortens leveområder og om hvordan man kan forvalte hjorten på bakgrunn av denne kunnskapen. I prosjektet har det blitt analysert data fra 31 GPS merka dyr.

Kortversjonen om hva prosjektet lærte oss (2 sider).

Fullversjonen («læreboka») for hjorteforvaltningen i Agder finner du her (114 sider).

Hans Fløystad

Kilde: Aust-Agder fylkeskommune

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. mai 2019 | Skriv ut siden