Den lokale inntaks- og formidlingsforskriften skal beskrive hvordan Agder fylkeskommune gjennomfører inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass. Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner har sammen laget et utkast til ny lokal forskrift, som nå er ute på høring, det sier Anne Synnøve J. Sundsteigen, prosjektleder for inntak og dimensjonering Agder.

Den nye forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2020, og styre inntak og formidling fra og med skoleåret 2020/2021.

 

I forslaget legges blant annet frem tre alternative inntaksmodeller for det første året i videregående skole (Vg1):

 • Nærskoleprinsippet: Alle kan søke skoleplass i alle deler av fylket, men søkere som bor i nærheten av en skole får nærskolepoeng og kommer dermed først inn.
 • Inntaksregioner: Ungdommene må søke skoler i sin region, hvis tilbudet de ønsker finnes der
 • Karakterbasert inntak: Alle konkurrerer med sine karakterer fra ungdomsskolen, og bostedsadresse spiller ikke inn

 

Vil du vite mer om saken, hvordan levere høringssvar og se hvor saken skal behandles videre? Les mer her.  

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 17. oktober 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer