Hva er det viktigste for ungdom NÅ, og hvordan sørge for god ungdomsmedvirkning?
Det er tema for ungdomskonferansen Ung medvirkning i Agder 2020, hvor ungdom blir invitert til å si sin mening - møte politikere og lære om hvordan de kan påvirke samfunnsutviklingen i fremtiden.

Ung medvirkning i Agder 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner. To representanter mellom 13 og 22 år fra hver kommune i Agder blir valgt ut til å delta på ungdomskonferansen 9.-10. juni 2018.

Gjennom workshops ønsker man å lytte til de unge, synliggjøre dagens og fremtidens utfordringsbilde for ungdom i Agder, og finne ut hvordan barn og unge best kan
delta aktivt i Agder fylkeskommune fra 1. januar 2020.

 

Prosjektet har fått kr 180.000,- i støtte fra Aktiv Ungdom, EUs program for ungdom
og ungdomsarbeidere – under prosjektkategorien Ungdomspolitiske møter.

 

Det er kommunene som velger ut to representanter til Ungdomskonferansen. Mer informasjon om dette kan du finne her.

av Astrid A. Fjose/ C. Macdonald, publisert 4. mai 2018 | Skriv ut siden