Høsten 2016 fikk vår fylkesrådmann, Tine Sundtoft, en forespørsel om å gjøre et oppdrag for Nordisk ministerråd. Hensikten? Å finne nye og bedre måter for de nordiske landene å samarbeide om klima- og miljøutfordringer.

Om oppdraget "Strategisk gjennomlysning"

-Oppdraget er å foreta en såkalt gjennomlysning av klima- og miljøarbeidet i Norden. Deretter å komme med en rapport på maksimum 30 sider med 10-15 strategiske anbefalinger om hva Norden samlet sett bør jobbe med. Med andre ord hvordan vi bør jobbe innenfor klima- og miljøsektoren, forklarer Tine Sundtoft.

-Det vi gjør, det vil si det er meg, det er bare en gjennomlyser. Men så har jeg med meg en dyktig medarbeider fra Nordisk ministerråd, finske Satu Reijonen. Satu og jeg har reist rundt i alle de nordiske landene og de selvstyrende områdene: Grønland, Færøyene, Åland, Island, Danmark, Sverige, Finland og Norge. Vi har gjennomført til sammen 114 møter og møtt forskningsinstitusjoner, nordiske miljøer tilsvarende NHO, LO, KS, Naturvernforbundet og veldig mange andre ulike miljøer over hele Norden. Vi har lagt frem samme problemstilling til de alle: Hva mener de at Norden bør jobbe med fremover for å få en nordisk merverdi i arbeidet med klima- og miljøpolitikken?

Hvorfor er dette et viktig oppdrag?

-Dette et spennende og viktig oppdrag fordi Nordens rolle innenfor EU er enda viktigere etter Brexit.  Norden gir Tyskland og Frankrike sterk støtte for en offensive klima- og miljøpolitikk. Og vårt bidrag inn der er viktig. Det finnes jo land innenfor EU som ikke jobber så offensivt med klima- og miljøsaker. Og hvis de vinner frem i EU så svekkes EU sin globale rolle.  I tillegg er EUs rolle utenfor Europa enda viktigere innenfor klima-  og miljøpolitikken etter den amerikanske presidentens varsel om å trekke USA fra Parisavtalen. Når USA nå har trådt tilbake så er det superviktig at EU jobber  offensivt blant annet sammen med Kina. De nordiske statsministrene var ute med et såkalt statsministerinitiativ i slutten av mai, hvor de sa at Norden skal bidra til at verden når de vedtatte bærekraftsmålene, forklarer Tine Sundtoft.

Ikke tilfeldig at Tine ble valgt

-Hun har tidligere gjort en strålende jobb som klima- og miljøminister og har den nødvendige erfaringen fra nasjonal og internasjonal miljøpolitikk. Samtidig har hun den nødvendige distansen for å komme med råd om hvordan det nordiske samarbeidet på miljøområdet kan få enda mer gjennomslagskraft, sier Vidar Helgesen, norsk klima- og miljøminister og leder for Nordisk ministerråd for miljø i 2017. Han sa dette i forbindelse med oppnevnelsen til oppdraget, at han var veldig glad for at nettopp Tine Sundtoft fikk ta oppdraget, et oppdrag han anser som veldig viktig. 

Regional erfaring også nyttig

Det sies at vi er gode på samhandling på Agder. Er det noe du har tatt med deg tilbake inn i dette arbeidet?

-Definitivt. Og det er det som har vært så gøy å sitte i disse møtene rundt omkring i Norden og snakke med ulike miljøer og ha med erfaringen fra Agder og å se sammenhengene. Det å kunne hente opp gode lokale eksempler. "Dette er mulige måter å jobbe på" og å se andre få en aha-opplevelse når de spør "er dette mulig å gjøre?".  - Ja, det er mulig, for det har vi gjort på Agder. Det gir en dynamikk inn i møtene og gjør det veldig relevant når jeg kan knytte det til helt aktuelle problemstillinger, sier en engasjert fylkesrådmann.

Du har forklart hvorfor det var viktig å gjøre dette arbeidet i 2017, men hvorfor skulle du gjøre dette når du samtidig leder en organisasjon som er på vei inn i en krevende sammenslåingsprosess?

Jeg hadde selvfølgelig noen runder med fylkesordfører på om dette var mulig å håndtere, før jeg takket ja til oppdraget. På den tiden var det jo ikke endelig vedtatt at det skulle bli Agder fylkeskommune. Så vi fant ut at det ville være mulig fordi det vesentligste av reisingen ville vært gjort unna gjort før høsten 2017. Jeg har reist mye mellom april og oktober og jeg har fått lov til å bruke opparbeidet studiepermisjon til dette. Men vi var også enig om at oppdraget i seg selv er så relevant for hva nye Agder fylkeskommune skal jobbe med, at det var verdt å muliggjøre en kombinasjon. Samtidig lovet jeg fylkesordføreren at jeg skulle være her alle mandager og være på alle fylkesutvalgene og fylkestingene – og det har jeg vært. Satu og jeg la i januar en reiseplan på hvordan dette skulle gjennomføres, slik at det var mulig å kombinere.

Tatt for mye Møllers-tran?

Du sa selv 114 møter på kort tid og samtidig full jobb som fylkesrådmann. Hvordan finner du krefter til å orke det?

-Jeg er sånn skrudd sammen at jeg få energi av gode prosesser, mange mennesker gir meg jo energi inn i dette her. Og så lenge ting henger sammen og jeg ser at det gir en merverdi, så synes jeg det er spennende. Og ja, det har vært mye som har kommet på toppen av det andre jeg gjør, men jeg er også relativt strukturert, sier hun med et smil.

Is på Grønland

IMG 0124

 

Enkelte steder er enkelt å komme til, som f.eks København.  Du har vært mange steder. Hva er det mest eksotiske i denne sammenhengen?

Det er utvilsomt Nuuk på Grønland hvor du først flyr til den store flyplassen på Grønland, Kangerlussuaq. Så flyr du videre i småfly På returen fikk jeg beskjed om at flyet var forsinket fra kl. 11.40 til kl. 21.55, sannsynligvis pga hviletidsbestemmelser.  Jeg gikk om bord i det lille flyet i Nuuk – ingen sikkerhetskontroll eller noen ting. Og blir flydd inn til hovedflyplassen igjen og så blir du sittende der og vente i 12 timer. Heilt aleine på en flyplass som var slik Kjevik var på slutten av 70-tallet. Det er relativt eksotisk, sier hun i en lett ironisk tone. Ler og kommer på at det var da hun la ut en statusoppdatering på facebook hvor hun sier at hun i dag vil unne seg en is!

Men så blir hun straks mer alvorlig når tema går tilbake til oppdraget. På ministermøte i Helsinki 1. november, la hun fram sine foreløpige anbefalinger for de nordiske klima- og miljøministrene. Forslagene ble godt mottatt. – Jeg har tro på at vi har funnet et godt spor som vi kommer til å jobbe videre med. Det jeg virkelig håper er at det blir tilslutning til de strategiske anbefalingene som jeg kommer med. For det er også lærdommen fra Agder, at når vi legger en strategi, som da vi la Regionplanen, så må du legge noen klare planer og få alle til å jobbe med de. Dra i samme retning. Det er akkurat det samme her. Det å legge noen strategiske anbefalinger og få med de nordiske landene til også å jobbe nasjonalt og å se hvor en kan finne merverdi av det å jobbe sammen.

Alt henger sammen

Til slutt, er det noe fra dette arbeidet som du kan ta med deg tilbake til VAF og til Agder?

Ja, definitivt. Det å reise rundt i Norden og se hvordan de jobber med sine problemstillinger. Vi har mange av de samme. Og det som er spennende med Norden er nettopp at landene er relativt like. Vi er mer enn naboer. Det er nyttig å se problemstillingene og det er nyttig å se hvordan de blir jobbet med. Eksempelvis hvordan Åland jobber med sin bærekraft-strategi. Der har vi mye å lære når vi nå skal revidere Regionplan Agder 2020. Alt henger sammen. Det har jeg nok en gang fått bekreftet, avslutter Tine Sundtoft, som igjen er mer på plass på kontoret sitt.

  

av Macdonald, Cheryl, publisert 10. januar 2018 | Skriv ut siden

Veiviser til resten av verden - privat foto

Veiviser til resten av verden - privat foto

Veiviser til resten av verden - privat foto
Terminalbygningen ved Nuuk flyplass - privat foto

Terminalbygningen ved Nuuk flyplass - privat foto

Terminalbygningen ved Nuuk flyplass - privat foto
Is på Grønland - privat foto

Is på Grønland - privat foto

Is på Grønland - privat foto
Ishuset - et av de mer eksotiske innslag på Grønland - privat foto

Ishuset - et av de mer eksotiske innslag på Grønland - privat foto

Ishuset - et av de mer eksotiske innslag på Grønland - privat foto
Tine Sundtoft holder ofte innlegg og taler om klimautfordninger

Tine Sundtoft holder ofte innlegg og taler om klimautfordninger

Tine Sundtoft holder ofte innlegg og taler om klimautfordninger
Tine Sundtoft holder innlegg

Tine Sundtoft holder innlegg

Tine Sundtoft holder innlegg