Onsdag 25. april klokken 19:00 inviterer Stiftelsen Setesdalsbanen, Setesdalsbanens Venner og Vest-Agder-museet til idemyldringsmøte på Grovane stasjon, Setesdalsbanen. Tema er et fremtidig Carl Abraham Pihl-musem / jernbanesenter. Med utgangspunkt i Landsverneplan for jernbanen - Fortid på er målet å drøfte ambisjoner på kort og lang sikt for hva et Carl Abraham Pihl-museum / smalsporsenter ved Setesdalsbanen kan være.

I landsverneplanen står det:

«Museumsjernbanen Setesdalsbanen feiret i 2014 sitt femtiårsjubileum. I 2030 vil banen ha bak seg lengre fartstid som museumsjernbane enn som ordinær jernbane. Denne kulturarven kan i lengden ikke bæres oppe av entusiasme alene. Bygninger til å oppbevare og verksteder til å vedlikeholde materiellet, og et robust fagmiljø innrettet mot å holde i hevd og overføre handlingsbåren kunnskap, må til om man skal lykkes i å overlevere banen og banens driftsmidler til nye generasjoner. Samtidig har Setesdalsbanen særlig gode muligheter til å etablere seg som et museum som kan promotere det pihlske smalsporet og den særegne, norske jernbaneteknologien på en levende måte […]».

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2018 | Skriv ut siden