Hvis du ikke har bestått alle fag i videregående skole, kan du ta ny eksamen i fag du mangler. For at du skal være godt forberedt til eksamen, arrangerer Vest-Agder fylkeskommune gratis eksamensforberedende kurs i norsk, matematikk, naturfag, engelsk, spansk, tysk og fransk. Mangler du andre fag, så kontakt rådgiver ved din skole eller Karriere Lindesnes.

Her finner du den informasjonen du trenger: www.vaf.no/eksamenskurs

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2017 | Skriv ut siden