Dersom man inkluderer pendling fra begge fylkene er det Kristiansand som har den desidert største innpendlingen. Den største pendlerstrømmen til Kristiansand fra omegnskommunene, er fra Vennesla til Kristiansand. Det er også stor strøm fra Søgne, Lillesand, Songdalen, Grimstad, Arendal og Mandal. I perioden 2004-2015 har innpendlingen til Kristiansand økt med 30 prosent fremgår det i en ny samferdselsstatikk fra fylkeskommunen.

Kristiansand er en viktig arbeidsstedskommune for en stor del av de sysselsatte over nesten hele Agder (med unntak av kommunene Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Flekkefjord og Sirdal), mens Arendal, Mandal og Lyngdal er regionale arbeidssteder med betydelig innpendling fra mer begrensede geografiske områder. Sirdal markerer seg som eneste kommune i regionen uten vesentlig inn- og utpendling til/fra andre kommuner i Agder (med unntak av betydelig utpendling fra Kvinesdal)6.

I 2017 var det over 7600 mennesker som pendlet mellom Aust-Agder og Vest-Agder. Av disse pendlet litt under 2500 mennesker fra Vest-Agder til Aust-Agder, mens litt under 5200 pendlet fra Aust-Agder til Vest-Agder. 

Dersom man ser på pendlerstrømmer internt i Vest-Agder, er det fremdeles Kristiansand som har høyest innpendling. Deretter følger hhv. Songdalen, Mandal, Lyngdal og Vennesla og Søgne. Lavest innpendling i antall personer har Sirdal, etterfulgt av Åseral og Hægebostad. 

Innpendling Til Kristiansand 2017

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. september 2018 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer