Aust- og Vest-Agder fylkeskommune ønsker i samarbeid med Klimapartnere velkommen til seminar om ‘Electric City Agder’ under Arendalsuka. Arrangementet finner sted på Tyholmen hotel mandag 13. august fra klokken 16.00 til 17.30. Målbildet «Electric City Agder» 2030 handler om å utnytte ett av regionens globale fortrinn med tanke på å realisere en visjon om et Agder hvor alt er elektrisk, alt er fornybart. Hovedmålet i 2030 er en region som er et globalt helelektrisk knutepunkt for grønn verdiskaping.

På seminaret inviteres flere av de meste sentrale aktørene som skal jobbe for å realisere dette felles målbildet. Møteleder: John G. Bernander

Program:

Velkommen Gro Bråten, fylkesordfører Aust-Agder fylkeskommune og Terje Damman, fylkesordfører Vest-Agder fylkeskommune

Electric City Agder – et målbilde for det nye Agder Tine Sundtoft, prosjektleder/fylkesrådmann for Agder fylkeskommune

Innlegg og samtale om Electric City AgderTom Nysted, konsernsjef Agder Energi • Peder Nærbø, styreformann Bulk Infrastructure • Helene Fladmark, daglig leder Eyde-klyngen • Frank Reichert, rektor Universitetet i Agder • Harald Furre, ordfører Kristiansand kommune

 Oppsummering

Innledere På Elecric City Agder 2018

av Torkelsen, Jan H., publisert 7. august 2018 | Skriv ut siden